https://makeyour.net
Регистрация
Вход


Условия за ползване


Ползвайки услугите на сайта, Вие се съгласявате, че:
  • няма да изпращате или публикувате на сайта материали,текстове и/или изображения нарушаващи авторски права, търговски марки, интелектуална собственост на трети страни и Българското законодателство;

  • няма да публикувате материали, текстове и/или изображения с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост;

  • няма да използвате сайта с рекламна или каквато и да е друга цел, различна от предназначението на сайта;

  • приемате да получавате информация отнасяща се до Makeyour.net и предлаганите от Makeyour.net услуги;

  • данните, които предоставяте могат да бъдат ползвани за нуждите и целите на сайта. Те няма да бъдат предоставяни на трети страни под каквато и да е форма и за каквито и да е цели;

  • Makeyour.net запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, ако те не отговарят на гореспоменатите условия;

  • Makeyour.net си запазва правото да променя едностранно тези условия и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна, това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия.MakeYour.Net - Поздравителни картички, анимирани електронни картички, авторски снимки и пожелания.

© 2003-2024 Makeyour.Net