картички
 Картички / Извинявай / Извинявай  / картичка 10

Get macromedia Flash Player

> Изпрати на стената на приятел <

> Качи на твоята стена <